Dom i zdrowie Książki Komiksy

Dziedzictwo Powstania Styczniowego. Pamięć historiografia myśl polityczna - Alicja Kulecka

49.00 PLN

Wpisujand#261;cy siand#281; w obchody 150. rocznicy powstania styczniowego zbiór studiów dotyka problematyki pamiand#2...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Klasyczny język japoński - Iwona Kordzińska-Nawrocka

33.25 PLN

Pierwsze na polskim rynku opracowanie na poziomie akademickim najwaand#380;niejszych zagadnieand#324; gramatyki klasycznego...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej - Jerzy Osiński

32.00 PLN

Publikacja poand#347;wiand#281;cona altruizmowi - jednemu z najwaand#380;niejszych zagadnieand#324; wspóand#322;czesnej...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
W stronę socjologii ucieleśnionej - Izabella Bukraba-Rylska

33.00 PLN

Ksiand#261;and#380;ka stanowi swoiste rozliczenie z dominujand#261;cymi w socjologii trendami teoretycznymi, wynikajand#...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami - David B. Rosengren

74.86 PLN

Porywajand#261;cy, rzeczowy, przystand#281;pny - tak moand#380;na okreand#347;liand#263; ten podrand#281;cznik przedstaw...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Historia administracji w Polsce 1764-1989 - Wojciech Witkowski

60.80 PLN

Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od poand#322;owy XVIII wieku do wspóand#322;czesnoand#347;ci....

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny - Janina Sokołowska-Pituchowa

141.55 PLN

Jest to VIII wydanie podrand#281;cznika cieszand#261;cego siand#281; od lat zasand#322;uand#380;onand#261; popularnoand#...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Anatomia człowieka. Tom 3 - Janusz Moryś, Olgierd Narkiewicz

64.00 PLN

Tom 3 podrand#281;cznika anatomii czand#322;owieka z uwzgland#281;dnieniem elementów anatomii czynnoand#347;ciowej i...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Świadomość międzykulturowa od militaryzacji antropologii do atropogizacji wojska - Hanna Schreiber

61.00 PLN

Uand#380;ywajand#261;c metafory, moand#380;na powiedzieand#263;, and#380;e w latach 90. XX wieku doszand#322;o do otwarcia...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów - Elena Janczuk

42.00 PLN

Autorka prezentuje twórczoand#347;and#263; Mariny Cwietajewej przez pryzmat jand#281;zyka, obszernie omawia róand#380;ne...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Język angielski, klasa 5-6, New Maxi Taxi 2, podręcznik, Wydawnictwo Szkolne PWN + 2CD - Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Anna Walewska

44.33 PLN

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 509/3/2013Nowe wydanie popularnego i cenionego kursu, zgodne z wymogami reformy program...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Język niemiecki, klasa 6, Der, die, das. Neu, podręcznik, PWN + 2 CD - Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło

38.90 PLN

Numer ewidencyjny w wykazie MEN:524/3/2013Seria der,die,das neu przeznaczona jest dla uczniów klas 4-6 szkoand#322;y...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Eseje z dziedziy moralności polityki i literatury - David Hume

55.00 PLN

Prezentowany wybór, nieco wbrew tytuand#322;owi, zostaand#322; skomponowany w ten sposób, aby ukazaand#263; dokonania...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Bitwa książek. Opowieść Balii - Jonathan Swift

40.00 PLN

Bitwa ksiand#261;and#380;ek i Opowieand#347;and#263; balii powstaand#322;y miand#281;dzy 1695 a 1704 rokiem i sand#261;...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Między racjonalizmem a nowym mitem. Lessing i teologia postoświeceniowa - Paweł Piszczatowski

37.00 PLN

Praca podejmujand#261;ca najistotniejsze wand#261;tki teologiczno-filozoficznej spuand#347;cizny Gottholda Ephraima Lessinga...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]... Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozofi - Paweł Polak

112.34 PLN

Pogland#261;dy o charakterze filozoficznym wpand#322;ywajand#261; w szczególnie wyraand#378;ny sposób na rozwój nauki...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów - Agnieszka Karpowicz, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Justyna Kowalska-Leder

46.55 PLN

Publikacja jest efektem zakrojonego na szerokand#261; skaland#281; projektu badawczego Twórczoand#347;and#263; sand#322...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Ryby kopalne - Michał Ginter

43.70 PLN

Podrand#281;cznik paleobiologii niand#380;szych krand#281;gowców powstaand#322;y na podstawie wand#322;asnych badaand#324;...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce. Studium przypadku - Michał Żółtowski

33.00 PLN

Ksiand#261;and#380;ka stanowi wielopand#322;aszczyznowe studium przypadku zbiorów Biblioteki Pruskiej w Polsce. Autor...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert) - Agnieszka Karpowicz

39.00 PLN

Ksiand#261;and#380;ka poand#347;wiand#281;cona jest historii prozaizacji prozy polskiej. Autorka przywoand#322;uje znane...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Słowacki mistyczny. Rewizje po latach - Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska

45.00 PLN

Zbiór tekstów dotyczand#261;cy inspiracji i kontekstów oraz strategii badawczych literatury poand#347;wiand#281;conej...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kultowe bariery współpracy - Przemysław Hensel, Beata Glinka

43.63 PLN

Media czand#281;sto informujand#261; o skandalach zwiand#261;zanych z realizacjand#261; duand#380;ych projektów publicz...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Słowo - działanie - kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego - Marta Rakoczy

29.00 PLN

Ksiand#261;and#380;ka poand#347;wiand#281;cona stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji jand#281;zyka...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu - Lidia Winniczuk

54.00 PLN

Ksiand#261;and#380;ka poand#347;wiand#281;cona historii obyczajowoand#347;ci w and#347;wiecie antycznym oraz szeroko...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Duże dzieło sztuki. Sztuka instalacji. Autentyzm, zachowanie, konserwacja - Monika Jadzińska

38.05 PLN

Czy dzieand#322;o, w którym wymienia siand#281; niektóre lub wszystkie "oryginalne" elementy, jest jeszcze tym samym...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią - Beata Kubiak Ho-Chi

49.00 PLN

3 tom serii wydawniczej "Spotkania z Japoniand#261;" and#150; zawiera teksty naukowców i artystów, którzy nie band#28...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Język niemiecki, klasa 1-3, Hier und da 2, podręcznik z ćwiczeniami, PWN + CD - Małgorzata Lewandowska, Sylwia Rapacka, Joanna Nawrotkiewicz

66.50 PLN

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 332/2/2012Kurs Hier und da przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynajand#261;cych lub...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego - Janina Kamińska

53.00 PLN

Rozprawa poand#347;wiand#281;cona dziejom Uniwersytetu Wileand#324;skiego na przeand#322;omie XVIII i XIX wieku przygotowana...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Język francuski, klasy 1-3, Francofolie express 1, podręcznik, Wydawnictwo Szkolne PWN +2CD - Magdale Supryn-Klepcarz, Regine Boutegege

58.19 PLN

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 382/1/2011Francofolie express to trzyczand#281;and#347;ciowy kurs dla uczniów zaczynaj...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji - Gabriela Grotkowska

35.00 PLN

W ksiand#261;and#380;ce omówiono zagadnienia zwiand#261;zków miand#281;dzy otwarciem polskiej gospodarki a sytuacjand#261;...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Hiszpański 15 minut dziennie - Ana Bremon

18.68 PLN

Nowatorska metoda nauki - rozumiesz i mówisz po hiszpaand#324;sku:* wystarczy 15 minut dziennie, and#380;eby nauczyand#263;...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji - Rafał Godoń

29.00 PLN

Rozprawa poand#347;wiand#281;cona wspóand#322;czesnej filozofii edukacji - zwand#322;aszcza w jej odmianie anglosaskiej...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Serce rozumiejące. Z lektur - Alain Finkielkraut

29.00 PLN

Autor, wspóand#322;czesny francuski filozof i eseista, wybraand#322; i opisaand#322; dziewiand#281;and#263; tytuand#322...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach - William Dalrymple

33.76 PLN

Dziewiand#281;and#263; osób, dziewiand#281;and#263; and#347;cieand#380;ek and#380;ycia. Kaand#380;da wiodand#261;ca...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku - Elżbieta Wichrowska

30.00 PLN

Tematyka zebranych w tomie artykuand#322;ów ogniskuje siand#281; wokóand#322; kilku istotnych krand#281;gów problemowych:...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Kryzys i socjologia - Krzysztof Wielecki

29.00 PLN

Sand#322;owo "kryzys" jest intrygujand#261;ce i niepokojand#261;ce, ma w sobie jakand#261;and#347; tajemnicand#281;....

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów - Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski, Paweł Majewski

69.00 PLN

W ksiand#261;and#380;ce znajdzie Czytelnik teksty historyków staroand#380;ytnoand#347;ci i filologów klasycznych, które...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Fizyka współczesna - Paul A. Tipler, Ralph A. Llewellyn

151.05 PLN

Badania prowadzone w minionym stuleciu w olbrzymim zakresie poszerzyand#322;y nasze rozumienie and#347;wiata, doprowadzi...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych - Philippe Buc

49.00 PLN

Prezentowana ksiand#261;and#380;ka jest przekrojowym spojrzeniem na metodologiand#281; badaand#324; historycznych, ze...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN
Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce - Ewa Okoń-Horodyńska

28.00 PLN

Potencjaand#322; rozwojowy w kaand#380;dym wymiarze - gospodarki and#347;wiata, kraju, regionu czy gminy, naleand#380;y...

Ważność oferty: 22 dni

Dostawa od: 19.00 PLN